Sakrament Namaszczenia Chorych

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu." (KKK 1499)

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
- jeśli jest przewlekła choroba,
- osobom starszym wiekiem,
- przed operacją medyczną,
- nieprzytomnym, którzy życzyliby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Copyright © 2015 - 2023 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie