„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213


Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy świętej należy przystąpić do Komunii świętej. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania oraz pokuty i pojednania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.
Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie