Drodzy Parafianie, Szanowni Goście,

W Betlejem rozpoczęła się najpiękniejsza historia na świecie. Odwieczny Syn Boży przyjął ludzkie ciało dla naszego zbawienia. Pragnie nam przypomnieć o miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Wkroczył w dzieje ludzkości, w życiorys każdego człowieka, aby nas wybawić z niewoli grzechu, byśmy na nowo z Boga się narodzili, byśmy już nigdy nie czuli się odrzuceni, niepotrzebni i osamotnieni.

Czerpiąc ze źródła Bożego błogosławieństwa, spoglądając na Mesjasza w betlejemskim żłóbku, uwierzmy w Bożą miłość, uradujmy się z przeżywania wielkiego Misterium Wcielenia, pojednajmy się z bliskimi, złóżmy szczere i serdeczne życzenia, pamiętajmy o tych, którzy tęsknią za domem rodzinnym i o tych, którzy kiedyś zasiadali z nami przy wigilijnym stole.

Najdrożsi, wpatrując się w Światłość ze Światłości, składamy Wam na czas Świąt Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok najlepsze życzenia napełnienia miłością, radością i pokojem, doświadczenia rodzinnego ciepła, umocnienia wiary we wspólnocie Kościoła, pokoju serca i Bożego błogosławieństwa w waszych wartościowych planach i zamiarach.

Duszpasterze

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie