Siostry Eucharystki zapraszają na wyjątkową uroczystość Jubileuszową 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Uroczystość rozpocznie się uroczystą Mszą świętą, która będzie sprawowana w kościele pw. św. Kazimierza w Pruszkowie.
Uroczystość będzie miała miejsce w najbliższą sobotę (22.04.2023 r.) o godz. 11.45.

Osoby łączące się duchowo poprzez transmisję online zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej dostępują odpustu zupełnego.

https://www.youtube.com/@par.sw.kazimierza2569/streams

 

 

 

Prot. N. 00463/2023-54/23/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Przewielebną Matkę Małgorzatę Wawryk, Przełożoną Generalną Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, której główna siedziba znajduje się w Pruszkowie w Archidiecezji Warszawskiej, z okazji stulecia tegoż Zgromadzenia, z niebieskiego skarbca Kościoła łaskawie zezwala, by pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) przez siostry, osoby stowarzyszone z tym Zgromadzeniem i wszystkich wiernych szczerze czyniących pokutę i miłością przynaglonych był uzyskiwany od dnia 19 marca 2023 aż do dnia 19 marca 2024 Odpust zupełny, który mogą ofiarować jako wsparcie dla dusz pokutujących w czyśćcu, jeżeli kaplicę Domu Generalnego lub kościół Świętego Kazimierza w Pruszkowie, lub jakąkolwiek świątynię wspomnianego Zgromadzenia gdziekolwiek się znajdują nawiedzą w pielgrzymce i będą tam nabożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozmyślanie zakończone modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Matki Bożej.

Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą  także uzyskać Odpust zupełny, jeśli po odrzuceniu wszelkiego grzechu i z postanowieniem spełnienia zwykłych warunków, włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe niedogodności.

Aby łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, nasza  Penitencjaria usilnie prosi, by kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia oddali się z gorliwością i wielkodusznością sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret jest ważny tylko na tę okoliczność. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,
dnia 1 marca, Roku Pańskiego 2023.

MAURO kard. PIACENZA
Penitencjarz większy
KRZYSZTOF NYKIEL

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie